Blog

Diyafram Nefesinin Faydaları

Diyafram kası (M. Diaphragmaticus) zeka kası, bütüncül sağlık kası, fizyolojik düzen kası, biyopsikososyal kas olarak da adlandırılır.  Vücudumuzun en önemli kaslarından biridir.  Akciğerlerimizde kas dokusu yoktur. Soluk alıp vermemizi sağlayan ana kas diyafram kasıdır. Solunum diyaframın aşağı ve yukarı hareketiyle gerçekleşir. Biz istemesek de onu kullanırız. Asıl sorun onu yeterince verimli kullanıp kullanmadığımızdır.

Diyafram hareketi ve fonksiyonu ile ilgili yapılan çalışmalar, ideal bir solunumun diyaframın aktif olarak kullanımıyla gerçekleştiğini belirtmektedirler. Böyle bir solunum sırasında diyaframın hareketiyle, kaburgaların alt bölümünde yanlara doğru, karın bölgemizde ve sırt bölgemizde dışa doğru hareket olur. Normal soluk alırken diyafram aşağı  doğru 1,2-2 cm hareket ederken zorlu bir soluk (16) alırsak bu hareket 6-10 cm’e kadar çıkar. Diyaframın arka bölgedeki hareketi daha derindir. Ortalama 10 cm lik bir hareketten söz etmek mümkündür.  Manyetik rezonans görüntüleme ve spirometrik çalışmalar, soluk alma ve verme sırasında diyafram hareketi ne kadar büyük olursa akciğerlere giren-çıkan hava hacminin (tidal volüm) o kadar büyük olduğunu göstermiştir. Diyafram hareketi otururken yatar pozisyona gore 1/3 oranında azalır. O nedenle egzersizleri yatar pozisyonda yapmanız uyum sağlamanız açısından yararlı olacaktır. Diyaframımızı verimli kullanarak solunum yaptığımızda;


 •  Kronikleşmiş sırt, bel, omuz, çene, pelvik bölge ağrıları,

 •  Duruş pozuklukları,

 •  İdrar kaçırma ve yatak ıslatma sorunları,

 •  Gastroözefageal reflu sorunu,

 •  Kabızlık, hassas bağırsak sendromu, karın ağrısı yakınmaları,

 •  Yutma ve konuşma bozuklukları,

 •  Ses tellerindeki işlev bozuklukları,

 •  Uyku sorunları, beyin fonksiyonlarında kısıtlanma,

 •  Kaygı ve depresyon azalır.

 • Diyafragmatik solunum aynı zamanda yavaş solunumu da kolaylaştırır. Diyafragmatik solunum konusunda eğitimli bireylerin dakika solunum sayılarının daha yavaş olduğu ve normal solunum yapan bireylere gore çok daha hızlı bir şekilde dakikada 3-7 solunum amacına ulaştıkları gösterilmiştir. Solunum hızının yavaşlaması solunum için harcanan enerjinin de azalması anlamına gelir. Böylece vücutta gereksiz bir stres yükü yaratılmamış olur.

  Diyaframımızı verimli çalıştırdığımızda karın organlarına mikro masaj yapmış oluruz. Ayrıca diyaframın içinden geçerek bağırsaklara dokunan vagus sinirine de masaj yaparak onu uyarmış oluruz. Bildiğimiz gibi n. Vagus bizim onarıcı, sakinleştirici, dinlendirici, sindirim sistemimizi harekete geçirici sinirimizdir. Onu uyarmayı isteriz.

  Diyafram hareketi lenfatik drenajı da artırır. Böylece vücudumuzun lenf yoluyla taşınan atık moleküllerin tahliyesi sağlanmış olur. Ayrıca bağışıklık sistemimiz de güçlenir.

  Diyafragmatik solunumla dolaşıma destek sağlanır ve kalbin yükü azaltılır.

  Duygusal yönden daha tutarlı ve kontrollü olmamız da sağlanır.

  Dengede ve mutlu kalın!

  Kaynaklar:
  1) Vostatek P, Novak D, Rychnovsky T, ve ark. Diaphragm postural function analysis using magnetic resonance imaging. PloS One 2013; 8: e56724.
  2) Kolar P, Neuwirth J, Sanda J, et al. Analysis of diaphragm movement during tidal breathing and during its activation while breath holding using MRI synchronized with spirometry. Physiol Res 2009; 58: 383–392.
  3) Stromberg SE, Russell ME, Carlson CR. Diaphragmatic breathing and its effectiveness for the management of motion sickness. Aerosp Med Hum Perform 2015; 86: 452–457.
  4) Nefesten solunuma, 3. Baskı. Yazar: Dr. Ömer Önder


Vahide Savcı

05/07/2021